Home

Arterium is een uniek specialistisch medisch centrum waar de behoefte van de patiënt centraal staat. We bieden een verscheidenheid aan diensten: diverse spreekuren op het gebied van interne geneeskunde, cardiologie en oncologie, hartrevalidatie, trombosedienst, check-ups, fitness en advies en begeleiding van een gezonde leefstijl.

Privacy Hearts4People

Als zelfstandige kliniek hebben wij te maken met vertrouwelijke patiëntgegevens. De bescherming van privacy is voor u en voor ons van essentieel belang. Hearts4People en haar medewerkers staan in voor de veiligheid van u als patiënt. Een onderdeel daarvan is gedegen vastlegging van uw persoonsgegevens, waaronder medische gegevens, in een (elektronisch) dossier en de geheimhouding daarvan.

U kunt erop vertrouwen dat wij uw persoonsgegevens op correcte wijze en volgens geldende wet- en regelgeving behandelen.

Zie hier onze privacyverklaring en privacy-kaart:

Privacyverklaring Hearts4People

Privacy-kaart Hearts4People