PoliVitaal onderdeel van Hearts4People

In het Arterium worden de poliklinische spreekuren van Sabine Pinedo en Roderik Kraaijenhagen gehouden.

Interne geneeskunde
Sabine Pinedo

Sabine Pinedo is internist-vasculair geneeskundige en oprichtster van het Arterium. Zij heeft tevens een aanstelling bij het AMC, alwaar zij onderzoek doet naar de effecten van e-health op de doelmatigheid en patiënt tevredenheid. Sabine Pinedo heeft als aandachtsgebied vasculaire aandoeningen zoals trombose, maar ook (preventie van) hart- en vaatziekten, diabetes en nierziekten.

Cardiologie
Roderik Kraaijenhagen, cardioloog
Roderik Kraaijenhagen is praktiserend cardioloog en gepromoveerd in de vasculaire geneeskunde aan de universiteit van Amsterdam. Hij is oprichter van CardioVitaal, een concept die onder andere het hartrevalidatieprogramma aanbiedt.

De zorg die Roderik aan patiënten aanbiedt is niet gecontracteerd. De rekening kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar.

Onze wachttijden voor een bezoek aan de polikliniek van Hearts4People zijn inzichtelijk op: https://www.zorgkaartnederland.nl/wachttijden

“Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek 4 weken.”